khay sơn mài hoa văn tranh ấn độ 63x45x6.5cm

Mã sản phẩm: 650271

4.000.000VNĐ

Kích thước:

Mô tả chất liệu:

sản phẩm đã xem gần đây

khay-son-mai-hoa-van-tranh-an-do-63x45x65cm-11505.PNG

khay sơn mài hoa văn tranh ấn độ 63x45x6.5cm

4.000.000VNĐ