rương gỗ 1 tầng

Mã sản phẩm: 659043

42.170.000VNĐ

Kích thước: 416 x 306 x 199mm

Mô tả chất liệu:

sản phẩm đã xem gần đây

ruong-go-1-tang-12961.jpg

rương gỗ 1 tầng

42.170.000VNĐ